Shen Yuns texter

Vägen till himlen

Mången himmelsk odödlig vandrar i världen
De kom ner för att vänta på Lagen och studera den Gyllene boken
Men farofylld är den världsliga världen
Djupt har de fallit i jakten på anseende och vinning
Med vem signerades löftet i begynnelsen
Deras nära och kära i himlen oroar sig så
Vinning, kärlek och hat, allt blir tomt
Skynda att söka sanningen, vägen till himlen

Vad är livets mening

I historiens långa flod har vågor svallat höga
Varje dynasti har sina kulturlämningar
Vem vet hur många storslagna hjältar som funnits
Endast den gula jorden håller dem nu sällskap
Reinkarnation efter reinkarnation, när tar det slut
Den vidsträckta himlen, varför så magnifik
Livet är som ett ekorrhjul för att invänta Lagen
få Lagen och återvända till himlavalvet

Valet

Vänner:
Jag berättar för er om er länge burna önskan
Sanningen kan väcka människors sanna tankar
När minnet som länge varit låst öppnas upp
kan du uppfylla ditt löfte från begynnelsen
Bli inte lurad av lögner under förtryck
Att förstå sanningen är nyckeln till livet
Jag hoppas att alla liv kan ta sig igenom olyckan
I allt det goda och onda förverkligar gudomar sina ord

Det enda hoppet

Eoners skapelse
Fem tusen års prakt i tumult
Historien går mot sitt slut
då den bygger på skapelse och förintelse
Än finns dock hopp
Skaparen har inte glömt mänskligheten
Men i illusionen måste du veta sanningen
Dafa-lärjungar är det enda hoppet om räddning

Shen Yuns sångteknik