Forntida trädgårdar

Stig in i en forntida kinesisk trädgård, undangömd och fridfull, och hitta inbäddad bakom murarna en idyllisk plats och en tillflykt undan de dagliga bekymren. Du omringas av vackert utsmyckade byggnader, underbara blommor och sällsynta träd. Du finner dig tillfreds där och det är ingen tillfällighet att trädgården är anordnad i enlighet med den forntida teorin om att människor och natur måste befinna sig i harmoni med varandra. Trädgårdens olika beståndsdelar och geometriska former – rinnande vatten, växter, paviljonger, stenbroar, dikter som mejslats ut i sten – är perfekt placerade i särskilda arrangemang baserade på djupsinniga innebörder. Här kan man försjunka i tankar. Här saktar tiden in. Varför skulle man någonsin vilja lämna en sådan plats?

Forntida vårdtorn (fyrbåkar)
Scener från Jiangnan