Suona

Ett av de instrument som har det mest unika, lekfulla, och utmärkande kinesiska ljudet är suonan. Suonan är ett träblåsinstrument med dubbla rörblad. Ett munstycke är anslutet till ett pipskaft av trä med hål i och ett klockstycke av mässing. Likt många andra blåsinstrument ändras tonhöjden genom att man med fingrarna öppnar och stänger hålen, samtidigt som en luftström blåses in i röret. Musikern använder munnen för att bestämma sounans volym och klangfärg.

Skickligt spelad, frambringar suonan klara, ljusa toner som ibland påminner om fågelsång. Inte helt överraskande heter ett av de mest kända suona-styckena "hundra fåglars hyllning till Fenixen."

Sounan är vanligt förekommande i traditionella kinesiska ceremonier. Den förebådar brudens ankomst i kinesiska bröllop, accentuerar ritualer under begravningar och signalerar rika skördar under skördefestivaler. Tillsammans med erhun och pipan är suonan en av hörnstenarna i kinesisk musik.

Sounans unika ljud används ofta av Shen Yun Performing Arts orkester för att betona karaktärsdrag hos vissa huvudpersoner i en berättelse, inte sällan för att även uppnå en humoristisk effekt.

Dizi – kinesisk flöjt
Gonggong