Gonggong

Den kinesiska gonggongen i Shen Yun Performing Arts orkestrar är tillverkad i brons. Den är cirkelformad och 30-60 cm i diameter. Genom hål uppe på gonggongens ovankant löper ett rep, med vilket instrumentet hängts upp i en ram.

Det kraftfulla ljudet, rikt och fullt av resonans, uppstår när gonggongen träffas av en stor, rund eller platt klubba. Instrumentet lämpar sig inte för snabba rytmer på grund av sin legatokaraktär. I Shen Yuns danser används gonggongen ofta för att förstärka musiken, accentuera dess takt eller uttrycka högtidlighet. Dess ljud kräver omedelbar uppmärksamhet, vilket det också får.

Shen Yuns orkestrar har även betydligt mindre och tunnare handgonggonger. De frambringar en rik variation av ljud och används ofta för att framkalla en festlig stämning. Dessa små gonggonger spelas vanligtvis tillsammans med kinesiska trummor och handcymbaler.

Suona
Pengling - Handklockor
CNN-VIDEO om Shen Yun: Kinesisk kultur väcks till liv i USA