Traditionella Han-dräkter

Han-folket är i särklass Kinas största folkgrupp. Och precis som det kinesiska språket (yu) är känt som Han-Yu, är kinesiska dräkter (fu) känt som Han-fu. I själva verket har dock traditionella kinesiska dräkter varierat mycket från den ena dynastin till den andra.

Hundratals variationer finns i Hanfu. Kläderna består i allmänhet av lösa kappor, vida ärmar, och en platt, öppen krage som viks över åt höger. Istället för att använda knappar eller knytband hålls de flesta på plats med ett bälte. Höga hattar och breda bälten är speciella kännetecken för forskare och tjänstemän. Hanfu var anmärkningsvärt mångsidig och lätt att bära.

Samtidigt var traditionella kinesiska dräkter en seriös sak. Rätt kläder gav en aura av förfining och värdighet. De förkroppsligade den kinesiska antikens dygder och bidrog till kulturens självuppfattning.

I Förändringarnas bok, eller Yijing, berömmer en passage de tre härskarna, den Gule Kejsaren, Yao och Shun, för att "styra med armarna hängande i sina ärmar". Dessa tidiga regenter värderade harmoni mellan himmel och jord. Som ett resultat förblev landet oftast fredligt och de regerade utan bekymmer, med sina händer bokstavligen undanstoppade medan tiden flöt förbi.

I en annan gammal referens, berömmer Konfucius hertig Huan av Qi. Hertigen bevittnar hur inbördes kamper hotar att slita sönder landet, och övertygar andra härskare att kämpa mot barbarerna istället för mot varandra. Han standardiserade klädstilar i sitt kungarike och utvidgade reglerna till nio andra härskare, och förenade dem därmed.

Dessa regler utvidgades successivt till olika sätt att klä sig, och formade en standard för de påföljande 3000 åren i Kina.

 

Shen Yun Dansprofil (eng): Michelle Ren
Handynastin