Forntida vårdtorn (fyrbåkar)

Forntida kinesiska arméer använde eld- och röksignaler för att skicka militära signaler över långa avstånd. Dessa vårdtorn placerades oftast på strategiska och svåråtkomliga platser, som till exempel på den kinesiska muren.

Vårdtornen fungerade som ett varningssystem mot angripare. Om fiendestyrkor upptäcktes under dagtid så tände man eld på varggödsel. Varför? Därför att dess rök steg till mycket hög höjd utan att skingras och kunde ses tiotals mil bort. Röken kallades sålunda för "vargrök".

Om fiendestyrkor upptäcktes nattetid antändes en rad vårdtorn i följd mellan två platser för att snabbt återföra varningen så att förberedelser inför strid kunde påbörjas.

Helgade salar och heliga tempel
Forntida trädgårdar
General Yue Fei
Mulan