Visa som artikel

“I really enjoy that they are bringing back traditional dance and interpretation of story. And the message is so universal about freedom, about our souls, about spirituality. I think was just magnificently portrayed. I mean just excellent. The music, the costuming, the sets—all of it. I mean, just outstanding. Jag tyckte verkligen om att de tar tillbaka traditionell dans och tolkning av berättelserna. Och budskapet är så universellt om frihet, om våra själar, om andlighet. Jag tycker det var helt enkelt så magnifikt skildrat. Jag menar, helt enkelt utmärkt. Musiken, dräkterna, scenbilderna - allting. Jag menar, helt enkelt enastående. ”

John Paul Frederick, målare